IT ZH, s.r.o.

Spoločnosť IT ZH je spoľahlivý partner v oblasti optimalizácie ICT a outsourcingu ICT služieb pre stredne veľké organizácie. IT ZH prináša organizáciám efektívnu správu a prevádzku ICT, vysokú bezpečnosť a zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.

IT ZH, s.r.o.

Priemyselná 12 
965 63 Žiar nad Hronom 
Tel: +421 45 6013111 
Email: 
info@itzh.sk