IT ZH, s.r.o.

O našej spoločnosti

Spoločnosť IT ZH poskytuje inovatívne a spoľahlivé riešenia a služby, ktoré sú zamerané predovšetkým na optimalizáciu ICT infraštruktúry a procesov, bezpečnosť, ochranu informácií a outsourcing ICT.

 

 

ICT infraštruktúra         
 Dátové siete (LAN, WAN) 
 Dátové centrá 
 Pracovné stanice a periférie 

Optimalizácia ICT infraštruktúry            
 Konsolidácia serverov, storage a dátových sietí 
 Konsolidácia tlače 
 Virtualizácia infraštruktúry, aplikácii a dát 

Outsourcing ICT služieb
 Komplexný outsourcing ICT služieb 
 Selektívny outsourcing (outsourcing pracovných staníc, tlačových 
 služieb, aplikácií, ľudských zdrojov, ...) 

Konzultačná činnosť     
 Analýza nákladov na ICT a návrh opatrení na úsporu 
 ITIL (poradenstvo pri zavádzaní ITIL procesov) 
 Informačná bezpečnosť
 Ochrana osobných údajov 

Školenia            
 MS Office 
 Lotus Notes